F O R E D R A G E T
Et bilde blir til

Et bilde blir til


Foredraget begynner med at jeg viser eksempler fra egen produksjon (tegning, kulltegning og akrylmaleri).
Deretter snakker jeg om arbeidsprosessen, fra idé/skisse til ferdig produkt.
Foredraget avsluttes med å gjennomgå noen av de viktigste komposisjonsprinsippene jeg anvender. Alt blir relatert til bildeeksempler.
Jeg bringer også med noen arbeider slik at tilhørerne får mulighet til å studere bildene mer inngående etter selve foredraget.

Foredraget passer både for skoleelever, kunstinteresserte og pensjonister.

Foredraget, inkludert spørsmål og visning av arbeider, tar ca. 1 time.

Prisen: kr. 2500,-. 
Ved lang reise kommer reiseutgifter i tillegg, samt eventuelle kostnader til overnatting.


Tilbake