2 0 1 3
KULL

tilbake akryl skogsfragmenter

 

Kontraster mot snø

 Kull på papir, 36 x 53 cm     SOLGT

 

Bjørkestammer

Tre bjørkestammer, kull på papir, hver av tegningene er på 58 x 19 cm.

 

Furu   "Furu"   kull og kritt på kraftpapir, 90 x 34 cm

 

Furutopp

Kull på papir, 41 x 58 cm.

 

tilbake