Noe om bildene og arbeidsprosessen

 

Det blir ofte sagt om bildene mine at de er fotografiske og detaljerte. Det stemmer nok, men for meg er ikke dette et mål i seg selv. Det håndverksmessige er kun et virkemiddel i veien mot målet. Det jeg streber etter er å få frem en stemning og et utrykk som kan overføres til betrakteren. Komposisjonen er en viktig grunnpilar i bildene mine.
Jeg bruker lang tid på hvert bilde, uansett om det er maleri eller tegning. Jeg regner ikke timer, men dager, uker og i ekstreme tilfelle måneder. Prosessen går over flere faser. Først er det å finne motivet jeg ønsker. Ofte har jeg en tanke om hva dette skal være på forhånd, andre ganger finner jeg det underveis. Til skissegrunnlag bruker jeg foto som jeg selvfølgelig tar selv. Dernest er det å komponere bildet, gjøre de forandringer og justeringer som er nødvendig for at bilde skal fungere slik jeg ønsker. Når komposisjonen er bestemt skisserer jeg opp hovedelementene og plasserer de viktigste elementene i bildet. Så begynner det møysommelige pirkearbeidet som tar lengst tid. Her er jeg avhengig av å studere fotoene jeg har tatt for at detaljene skal fremstå mest mulig autentisk. Underveis leker jeg meg ofte, men ikke alltid, ved å legge inn diverse elementer som ikke har noe med selve bildet å gjøre, ofte er dette nakne kvinner, som jeg av en eller annen grunn har en forkjærlighet for. Disse lekne elementene skal ikke være så påtrengende at de ødelegger selve utrykket i bildene. De skal kun oppdages hvis man gransker bildet nøye. Siste fase i arbeidsprosessen er å betrakte bildet noen dager, noe som regel fører til små justeringer og korrigeringer.

Tilbake