S T I P E N D  /   I N N K J Ø P

 

Stipend:

2015

Norsk Illustrasjonsfond
Kr. 20 000 i Arbeidsstipend/Produksjonsstøtte til prosjektet "Skogsfragmenter".
2015 Statens  Kunstnerstipend fra Kulturrådet
Kr. 50 000 for å arbeide videre med serien "Skogsfragmenter".
2015 Leveld Kunstnartun
1 1/2 månedes stipendieopphold på Leveld Kunstnartun, Ål.
 
2014 Grafill (Forening for norske grafiske designere og illustratører).
Kr. 15 000 for å arbeide videre med en serie tegninger jeg kaller "Skogsfragmenter".
2013
Finnskogutstillingen
Tildeling av Gjesteatelier, Røgden bruk på Grue Finnskog i Hedmark.
Inkluderte fri bolig og atelier fra 15. mars til 30. april 2013

Representert i samlinger / innkjøp:
2015 Den greske ambassade i Norge (maleri).
2014
Finnskogen kunstsamling (kulltegning).
2007 Kulturhuset i Agios Vlasios, Hellas (tegning).
2001
Follo Folkehøyskole (tegning).
Tilbake