T I L   F O T S   F R A   N O R G E   T I L   I R A N
kart underveis til Isfahan

Kartet viser vandreeruten gjennom Europa og inn i Asia.
Frem til Ankara brukte jeg kun føttene som fremkomstmiddel. Fra Ankara ble gåingen videre mot Iran i stor grad erstattet med buss. Enkelte vandringsdager ble det likevel plass til, bl.a. gjennom det trolske landskapet i Cappedocia hvor mange bor i klippeboliger som beboerne selv har hakket ut i i de løse stein- og fjellmassene. Vandring ble det også gjennom deler av Tyrkisk Kurdistan, i grenseområdene til Iran og Irak.

Nedenfor har jeg delt opp turen i noen avsnitt. Ved å klikke på titlene vil du få opp noen bilder (foto eller tegninger fra turen) med korte forklarende tekster.

Sommer i Skandinavia

Tyskland og Benelux

Frankrike og Sveits

Italia

Hellas    

Tyrkia

Iran

Noen fakta om forberedelene og utstyret

Tilbake

.

vandreren
Bildet er tatt
våren 1976 før jeg la ut på den lange turen.